بهمن ۲۸, ۱۳۹۶
مراحل و روشهای کنترل esd

مراحل و روشهای کنترل esd

مراحل و روشهای کنترل esd تخلیه بار ساکن با استفاده از ۳ روش که ترجیحا هر ۳ باید به صورت همزمان انجام شوند کنترل می شود. جلوگیری از ایجاد بار ساکن با استفاده کمتر از لوازم عایق و جایگزینی آنها با تجهیزات آنتی استاتیک تخلیه بار جسم بار دار شده […]