بهمن ۲۸, ۱۳۹۶
مراحل و روشهای کنترل esd

مراحل و روشهای کنترل esd

مراحل و روشهای کنترل esd تخلیه بار ساکن با استفاده از ۳ روش که ترجیحا هر ۳ باید به صورت همزمان انجام شوند کنترل می شود. جلوگیری از ایجاد بار ساکن با استفاده کمتر از لوازم عایق و جایگزینی آنها با تجهیزات آنتی استاتیک تخلیه بار جسم بار دار شده […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶
esd

esd چیست؟

Electro static discharge تخلیه الکتریسته ساکن جابجایی بار الکتریکی بین بدن در زمانی که اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد,عموما به آن الکتریسیته ساکن گفته می شود بار الکتریسیته ساکن عموما با تماس و یا جدا شدن دو جسم ایجاد میشود برخی منابع ایجاد esd باز کردن کیسه های پلاستیکی جدا […]