بهمن ۲۸, ۱۳۹۶
مراحل و روشهای کنترل esd

مراحل و روشهای کنترل esd

مراحل و روشهای کنترل esd تخلیه بار ساکن با استفاده از ۳ روش که ترجیحا هر ۳ باید به صورت همزمان انجام شوند کنترل می شود. جلوگیری از ایجاد بار ساکن با استفاده کمتر از لوازم عایق و جایگزینی آنها با تجهیزات آنتی استاتیک تخلیه بار جسم بار دار شده […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶
esd

esd چیست؟

Electro static discharge تخلیه الکتریسته ساکن جابجایی بار الکتریکی بین بدن در زمانی که اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد,عموما به آن الکتریسیته ساکن گفته می شود بار الکتریسیته ساکن عموما با تماس و یا جدا شدن دو جسم ایجاد میشود برخی منابع ایجاد esd باز کردن کیسه های پلاستیکی جدا […]
بهمن ۲۲, ۱۳۹۶
الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

دلیل ایجاد شوک الکتریکی چیست؟ شما مدتی روی فرش راه رفته اید. به دستگیره ی در می رسید و ناگهان به شما شوک وارد می شود و یا وقتی دست خود را روی پتو مالش می دهید جرقه هایی را مشاهده می کنید. یا در زمستان به خانه بر می […]