دستگاه تست تجهیزات آنتی استاتیک
دستگاه تست تجهیزات آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶
میز آنتی استاتیک
میز آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶

پرده آنتی استاتیک

پرده آنتی استاتیک ( نخ آنتی استاتیک )

پرده آنتی استاتیک با نصب در محل ورود به سالن تولید و یا تست برد باعث تخلیه الکتریسیته ساکن و

جلوگیری از ورود تجهیزات و یا پرسنل دارای بار الکتریسیته ساکن میشود.

ویژگی های پرده آنتی استاتیک

نخ های پرده از مواد رسانا با مقاومت بر سطح ۱۰ به توان ۳ ساخته شده و در مقابل برخورد با آب و یا تنش خاصیت پایدار دارد.

همچنین به تنهایی نمیتواند ایمنی کامل را فراهم کند و حین کار پرسنل, می بایست شرایط آنتی استاتیک رعایت شود.