پابند یک بار مصرف آنتی استاتیک
پابند یک بار مصرف آنتی استاتیک
فروردین ۴, ۱۴۰۳

پد لحیم کاری آنتی استاتیک

این پد جهت تعمیر و یا مونتاژ قطعات الکترونیک حساس مورد استفاده قرار میگیرد
و امکان ساخت به ابعاد و تعداد دکمه سفارشی وجود دارد