پابند یک بار مصرف آنتی استاتیک
پابند یک بار مصرف آنتی استاتیک
فروردین ۴, ۱۴۰۳
گوی آنتی استاتیک
گوی آنتی استاتیک
خرداد ۱۹, ۱۴۰۳

پد لحیم کاری آنتی استاتیک

این پد جهت تعمیر و یا مونتاژ قطعات الکترونیک حساس مورد استفاده قرار میگیرد
و امکان ساخت به ابعاد و تعداد دکمه سفارشی وجود دارد