پرده آنتی استاتیک
پرده آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶
ترولی آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶

میز آنتی استاتیک

میز آنتی استاتیک

میز آنتی استاتیک سطحی عاری از الکتریسیته ساکن و تخلیه آهسته و پیوسته الکتریسیته ساکن را در محیط کار فراهم میکند.

ویژگی های میز آنتی استاتیک

این میز دارای پد آنتی استاتیک با مقاومت بر سطح ۱۰ به توان ۶ الی ۹ میباشد و با سوکت اتصال آنتی استاتیک به پین ارت متصل شده است.

همچنین میز دارای پریز برق, محافظ جان, روشنایی و پین اتصال دستبند آنتی استاتیک میباشد.

ابعاد میز آنتی استاتیک

میزهای آنتی استاتیک با شرایط فوق به ابعاد درخواستی قابل سفارش میباشد.