پرده آنتی استاتیک
پرده آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶
ترولی آنتی استاتیک
ترولی آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶

میز آنتی استاتیک

میز آنتی استاتیک

میز آنتی استاتیک سطحی عاری از الکتریسیته ساکن و تخلیه آهسته و پیوسته الکتریسیته ساکن را در محیط کار فراهم میکند.

ویژگی های میز آنتی استاتیک

این میز دارای پد آنتی استاتیک با مقاومت بر سطح ۱۰ به توان ۶ الی ۹ میباشد و با سوکت اتصال آنتی استاتیک به پین ارت متصل شده است.

همچنین میز دارای پریز برق, محافظ جان, روشنایی و پین اتصال دستبند آنتی استاتیک میباشد.

ابعاد میز آنتی استاتیک

میزهای آنتی استاتیک با شرایط فوق به ابعاد درخواستی قابل سفارش میباشد.