سیم چین آنتی استاتیک
سیم چین آنتی استاتیک
اسفند ۱۲, ۱۴۰۲
پنس آنتی استاتیک
پنس آنتی استاتیک
اسفند ۱۲, ۱۴۰۲

فرچه آنتی استاتیک

فرچه آنتی استاتیک مناسب شست و شوی ایمن و بدون درگیری با الکتریسیته ساکن بردهای الکترونیکی و نیز قابل استفاده در صنایع با خطر انفجار می باشد.