دستگاه تست کفپوش آنتی استاتیک
دستگاه تست کفپوش آنتی استاتیک
اسفند ۱۳, ۱۴۰۲
دکمه دستبند آنتی استاتیک
دکمه دستبند
فروردین ۴, ۱۴۰۳

سوکت دستبند

سوکت دستبند جهت اتصال استاندارد دستبند و یا سوکت کورد به ارت جهت تخلیه الکتریسیته ساکن مورد استفاده قرار میگیرد.