ترولی آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶
دستگاه تست تجهیزات آنتی استاتیک انفرادی
دستگاه تست تجهیزات آنتی استاتیک انفرادی
بهمن ۲, ۱۳۹۶

دمپایی آنتی استاتیک

دمپایی آنتی استاتیک

دمپایی آنتی استاتیک و یا پابند, الکتریسیته ساکن تولید شده را به دلیل سایش پا به زمین به طور کامل تخلیه میکند.

اگر الکتریسیته ساکن به طور کامل تخلیه نشود امکان آسیب رسیدن به قطعات الکترونیکی در صنایع مربوطه و نیز انفجار وجود دارد.

ویژگی های دمپایی آنتی استاتیک

این دمپایی از مواد آنتی استاتیک پایدار ساخته شده و در اثر تنش و حرارت و یا تماس با آب خاصیت خود را از دست نخواهد داد.

جهت تکمیل فرایند تخلیه کف کارگاه ویا آزمایشگاه باید هادی و یا آنتی استاتیک باشد.