پنس آنتی استاتیک
پنس آنتی استاتیک
اسفند ۱۲, ۱۴۰۲
سوکت دستبند آنتی استاتیک
سوکت دستبند
فروردین ۴, ۱۴۰۳

دستگاه تست کفپوش آنتی استاتیک

کفپوش یکی از مهمترین بخش های پروسه ایمن سازی در مراکز تولید بردهای حساس الکترونیکی،اتاقهای عمل،اتاقهای سرور،و سالن های تولید تجهیزات شیمیای و نظامی می باشد.
در صورت عدم کارایی مناسب کفپوش آنتی استاتیک،افزایش خرابی بردهای الکترونیکی در صنایع الکترونیک،وقوع آتش سوزی در صنایع شیمیایی و اتاق های عمل و انفجار در صنایع نظامی محتمل می باشد.
جهت تست و اطمینان از کارایی کفپوش های تایل و اپوکسی استفاده از دستگاه تست کفپوش آنتی استاتیک امری ضروری می باشد.پیمان کاران و صاحبان صنایع حساس جهت جلوگیری از خسارات مالی و جانی می بایست درخواست تست کفپوش آنتی استاتیک از مجریان کفپوش نمایند.