دمپایی آنتی استاتیک
دمپایی آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶
سوکت اتصال آنتی استاتیک
سوکت اتصال آنتی استاتیک
بهمن ۲, ۱۳۹۶

دستگاه تست تجهیزات آنتی استاتیک انفرادی

دستگاه تست تجهیزات انفرادی (دستگاه تست دستبند آنتی استاتیک)

دستگاه تست تجهیزات انفرادی می توان دستبند, پابند, کفش پرسنل و اپراتورهای خط تولید را چک کرده و

در صورت لزوم  و عدم کارکرد تعویض گردند.

این دستگاه معمولا جهت ممیزی تجهیزات esd کارکنان در خطوط تولید بردهای الکترونیکی حساس مانند ecu و تجهیزات کامپیوتری مورد استفاده قرار میگیرد.

این دستگاه در دو نوع دیواری و ایستاده موجود میباشد.