پابند آنتی استاتیک
پابند آنتی استاتیک
دی ۳۰, ۱۳۹۶

دستکش آنتی استاتیک

دستکش آنتی استاتیک

دستکش آنتی استاتیک شرایط امن جهت مونتاژ بردهای الکترونیکی را با تخلیه آهسته الکتریسیته ساکن فراهم میکند.

این دستکش با داشتن نخ های هادی در بافت خود دارای خاصیت آنتی استاتیک دائم میباشد و با شستشو خاصیت خود را از دست نمیدهد.

این دستکش ها در دونوع وبر آلمان و نوع چینی در دو سایز موجود میباشد.