پابند آنتی استاتیک
پابند آنتی استاتیک
دی ۳۰, ۱۳۹۶
پد آنتی استاتیک
پد آنتی استاتیک
دی ۳۰, ۱۳۹۶

دستبند آنتی استاتیک

دستبند آنتی استاتیک

دستبند آنتی استاتیک که با لایه درونی خود به بدن متصل میشود از پارچه داری الیاف کربن که رسانای الکتریسیته میباشد

و لایه بیروی از مواد نیمه هادی جهت تخلیه آهسته تشکیل شده است.

این نکته حائز اهمیت میباشد که در صورت عدم اتصال سوکت دستبند به ارت کارایی لازم را نخواهد داشت.