کیسه بسته بندی آنتی استاتیک

کیسه بسته بندی آنتی استاتیک جهت تکمیل مراحل حفاظت در برابر الکتریسیته ساکن استفاده میشود.

در ضمن جهت حفاظت نیاز به ارتینگ نیز می باشد که در غیر این صورت کارایی نخواهد داشت.

نمایش یک نتیجه