پد آنتی استاتیک

پد آنتی استاتیک – کار بر روی سطحی عاری از الکتریسیته ساکن حین کار با تجهیزات الکترونیکی الزامی میباشد.

پد آنتی استاتیک از دو لایه تخلیه آرام الکتریسیته ساکن ساخته شده است که باعث عدم آسیب دیدن تجهیزات میشود.

پد آنتی استاتیک در رول های ۱۰ متری با عرض ۱ متر موجود میباشد.

نمایش یک نتیجه