لباس آنتی استاتیک با استفاده از بافت رسانا در پارچه ایجاد شده و

باعث حفاظت تجهیزات الکترونیکی در برابر الکتریسیته ساکن میشود.

سایز لباس آنتی استاتیک

این لباس در دو سایز بلند و کوتا موجود میباشد.

نمایش یک نتیجه