دستکش آنتی استاتیک

دستکش آنتی استاتیک شرایط امن جهت مونتاژ بردهای الکترونیکی را با تخلیه آهسته الکتریسیته ساکن فراهم میکند.

این دستکش ها در دونوع وبر آلمان و نوع چینی در دو سایز موجود میباشد.

نمایش یک نتیجه