دستبند آنتی استاتیک

دستبند آنتی استاتیک ( مچ بند آنتی استاتیک ) جهت عدم تاثیر الکتریسیته ساکن برروی قطعات الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد.

دستبند آنتی استاتیک از پارچه با رسانای جریان الکتریسیته ساخته شده است.

نمایش یک نتیجه