ترولی آنتی استاتیک

ترولی آنتی استاتیک شرایطی عاری از الکتریسیته ساکن جهت انبار و نیز حمل برد الکترونیکی را فراهم میکند.

ترولی آنتی استاتیک در ابعاد مختلف قابل سفارش میباشد.

نمایش یک نتیجه