الکتریسیته ساکن
الکتریسیته ساکن
بهمن ۲۲, ۱۳۹۶
مراحل و روشهای کنترل esd
مراحل و روشهای کنترل esd
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

Electro static discharge تخلیه الکتریسته ساکن

جابجایی بار الکتریکی بین بدن در زمانی که اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد,عموما به آن الکتریسیته ساکن گفته می شود

بار الکتریسیته ساکن عموما با تماس و یا جدا شدن دو جسم ایجاد میشود

برخی منابع ایجاد esd

باز کردن کیسه های پلاستیکی

جدا کردن نوار چسب های بسته بندی از روی رول ها و بسته بندی ها

راه رفتن روی سطوح اتاق ها ولمس دستگیره در

جابجا کردن برد ها و قطعات الکترونیکی توسط گاری های غیر ضد الکتریسیته ساکن

سر دادن و لغزاندن برد های الکترونیکی روی میز کار

هنگام تخلیه الکتریسیته ساکن شوک ویا جرقه ایجاد می شود که با عث صدمه به تجهیزات الکترونیک خواهد شد و جهت جلوگیری از این مهم رعایت موارد زیر ضروری می باشد:

جلوگیری از تولید بار ساکن

تخلیه بار جسم بار دار شده به وسیله تجهیزات esd

مانع شدن از تماس اجسام بار دار شده با تجهیزات الکترونیک حساس(با راهنمایی توسط علایم آنتی استاتیک)