اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
پرده آنتی استاتیک

پرده آنتی استاتیک

پرده آنتی استاتیک جهت نخله بار الکتریکی پرسنل و تجهیزات حین ورود با سالن های تولید استفاده می شود و بخشی از مراحل تکمیلی حفاظت در مقابل الکتریسیته ساکن میباشد. این پرده از نخ های مخصوص ایجاد شده که دارای مقاومت بر سط استاندارد ۱۰ به توان ۳ میباشند و […]