اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

تصویر میکروسکوپی مسیرهای هادی تخریب شده در اثر تخلیه بار ساکن

الکتریسیته ساکن می تواند به لایه های سیلیکونی قطعات الکترونیکی و همچنین مسیر هادی برد های الکترونیکی آیسب رساند که در تصاویر زیز نمونه ای از نحوه آسیب رسانی به قطعات و مدارهای الکترونیکی را میتوانید مشاهده کنید
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
برآورد زیان وارده از تخلیه الکترواستاتیک به بخش های مختلف صنعت الکترونیک

برآورد زیان وارده از تخلیه الکترواستاتیک به بخش های مختلف صنعت الکترونیک

برآورد زیان وارده از تخلیه الکترواستاتیک به بخش های مختلف صنعت الکترونیک
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

ولتاژ تولید شده در محیط کار با هوای خشک

ولتاژ تولید شده در محیط کار با هوای خشک
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

میزان حساسیت قطعات الکترونیک به ولتاژ

میزان حساسیت قطعات الکترونیک به ولتاژ
بهمن ۲۲, ۱۳۹۶
الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

دلیل ایجاد شوک الکتریکی چیست؟ شما مدتی روی فرش راه رفته اید. به دستگیره ی در می رسید و ناگهان به شما شوک وارد می شود و یا وقتی دست خود را روی پتو مالش می دهید جرقه هایی را مشاهده می کنید. یا در زمستان به خانه بر می […]