تصویر میکروسکوپی مسیرهای هادی تخریب شده در اثر تخلیه بار ساکن
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

پرده آنتی استاتیک

پرده آنتی استاتیک

پرده آنتی استاتیک جهت نخله بار الکتریکی پرسنل و تجهیزات حین ورود با سالن های تولید استفاده می شود و بخشی از مراحل تکمیلی حفاظت در مقابل الکتریسیته ساکن میباشد.

این پرده از نخ های مخصوص ایجاد شده که دارای مقاومت بر سط استاندارد ۱۰ به توان ۳ میباشند و حین برخورد با تجهیزات و یا پرسنل الکترسیته ساکن موجود را به طور کامل تخلیه می نماید.

در تصاویر زیر نحوه نصب پرده انتی استاتیک طبق استاندارد شرکت ال جی و همچنین تست نخ های پرده را با تجهیزات اندازه گیری الکتریسیته ساکن ملاحظه میفرمایید.

پرده آنتی استاتیک در صنایع الکترونیک و صنایع شیمیایی حساس به جرقه و الکتریسته ساکن کاربرد دارد و درب ورودی کارگاه ها و آزمایشگاه های مربوطه نصب میگردد.