برآورد زیان وارده از تخلیه الکترواستاتیک به بخش های مختلف صنعت الکترونیک
برآورد زیان وارده از تخلیه الکترواستاتیک به بخش های مختلف صنعت الکترونیک
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
پرده آنتی استاتیک
پرده آنتی استاتیک
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

تصویر میکروسکوپی مسیرهای هادی تخریب شده در اثر تخلیه بار ساکن

الکتریسیته ساکن می تواند به لایه های سیلیکونی قطعات الکترونیکی و همچنین مسیر هادی برد های الکترونیکی آیسب رساند که در تصاویر زیز نمونه ای از نحوه آسیب رسانی به قطعات و مدارهای الکترونیکی را میتوانید مشاهده کنید