بهمن ۲۲, ۱۳۹۶
الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

دلیل ایجاد شوک الکتریکی چیست؟ شما مدتی روی فرش راه رفته اید. به دستگیره ی در می رسید و ناگهان به شما شوک وارد می شود و یا وقتی دست خود را روی پتو مالش می دهید جرقه هایی را مشاهده می کنید. یا در زمستان به خانه بر می […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶
esd

esd چیست؟

Electro static discharge تخلیه الکتریسته ساکن جابجایی بار الکتریکی بین بدن در زمانی که اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد,عموما به آن الکتریسیته ساکن گفته می شود بار الکتریسیته ساکن عموما با تماس و یا جدا شدن دو جسم ایجاد میشود برخی منابع ایجاد esd باز کردن کیسه های پلاستیکی جدا […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶
مراحل و روشهای کنترل esd

مراحل و روشهای کنترل esd

مراحل و روشهای کنترل esd تخلیه بار ساکن با استفاده از ۳ روش که ترجیحا هر ۳ باید به صورت همزمان انجام شوند کنترل می شود. جلوگیری از ایجاد بار ساکن با استفاده کمتر از لوازم عایق و جایگزینی آنها با تجهیزات آنتی استاتیک تخلیه بار جسم بار دار شده […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

میزان حساسیت قطعات الکترونیک به ولتاژ

میزان حساسیت قطعات الکترونیک به ولتاژ
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

ولتاژ تولید شده در محیط کار با هوای خشک

ولتاژ تولید شده در محیط کار با هوای خشک
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
برآورد زیان وارده از تخلیه الکترواستاتیک به بخش های مختلف صنعت الکترونیک

برآورد زیان وارده از تخلیه الکترواستاتیک به بخش های مختلف صنعت الکترونیک

برآورد زیان وارده از تخلیه الکترواستاتیک به بخش های مختلف صنعت الکترونیک
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

تصویر میکروسکوپی مسیرهای هادی تخریب شده در اثر تخلیه بار ساکن

الکتریسیته ساکن می تواند به لایه های سیلیکونی قطعات الکترونیکی و همچنین مسیر هادی برد های الکترونیکی آیسب رساند که در تصاویر زیز نمونه ای از نحوه آسیب رسانی به قطعات و مدارهای الکترونیکی را میتوانید مشاهده کنید
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
پرده آنتی استاتیک

پرده آنتی استاتیک

پرده آنتی استاتیک جهت نخله بار الکتریکی پرسنل و تجهیزات حین ورود با سالن های تولید استفاده می شود و بخشی از مراحل تکمیلی حفاظت در مقابل الکتریسیته ساکن میباشد. این پرده از نخ های مخصوص ایجاد شده که دارای مقاومت بر سط استاندارد ۱۰ به توان ۳ میباشند و […]